Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ KIEROWNICTWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRASNYMSTAWIE:

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRASNYMSTAWIE

podinspektor Szymon Mroczek

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KRASNYMSTAWIE

młodszy inspektor Mariusz Panas


WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - podkomisarz Grzegorz Bis

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - aspirant sztabowy Dariusz Piłat

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik - aspirant sztabowy Tomasz Cyc

Zastępca Naczelnika - komisarz Marek Kulibab

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik - aspirant sztabowy Jacek Kiryczuk

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO - INFORMACYJNYCH

Referent - starszy sierżant Anna Chuszcza

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI

Ekspert - nadkomisarz Piotr Wasilewski

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia - Beata Kubina

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

Starszy inspektor Zespołu Wspomagającego - Katarzyna Cimek

ZESPÓŁ DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Inspektor Zespołu do spraw Łączności i Informatyki - Zbigniew Kiełb

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHORNY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Inspektor Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Ewelina Bańka

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Specjalista Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Dorota Jakimcio

 

POSTERUNEK POLICJI W SIENNICY RÓŻANEJ

Kierownik posterunku - aspirant Paweł Koper

POSTERUNEK POLICJI W IZBICY

Kierownik posterunku - aspirant sztabowy Ewelina Lupa

POSTERUNEK POLICJI W ŻÓŁKIEWCE

Kierownik posterunku - aspirant sztabowy Piotr Pawlak

POSTERUNEK POLICJI W FAJSŁAWICACH

Kierownik posterunku -  starszy aspirant Grzegorz Kucharski

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 11.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Anna Chuszcza
Osoba modyfikująca informację:
nadkomisarz Piotr Wasilewski
do góry