Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

regulują:

 

 

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( tekst ujednolicony ).
  2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ( z późn. zmianami ).
  3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 03.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Piotr Wasilewski
do góry