Stanowienie aktów prawa wewnętrznego - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

 

1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

2.Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej – z uzasadnieniem.

 

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.

 

3. Decyzji Nr 62/08 Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 05.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marzena Skiba
do góry